Współczesna nauka ściśle współpracuje z informatyką

Dzisiejszy świat nauki charakteryzuje się powstawaniem oraz rozwojem coraz większej liczby interdyscyplinarnych dziedzin. Korzystają one przede wszystkim z rozwiązań charakterystycznych dla informatyki, dzięki którym praca naukowców przebiega dużo sprawniej.

Dobrym przykładem takiej interdyscyplinarności jest rozwój bioinformatyki. Przykłady prac prowadzonych w jej zakresie odnaleźć można chociażby na tej stronie: ideas4biology.com. Są to przede wszystkim:

  • bazy danych zawierające informacje o prowadzonych badaniach oraz ich wnioskach,

  • konsultacje i szkolenia bioinformatyczne pozwalające na zaawansowane zastosowanie informatyki w badaniach nad genetyką.

  • |