Nauczyciel

Jakie sprawy poruszy kandydatka na Minister Edukacji pani Anna Zalewska? Główne, priorytetowe sprawy to zamknięcie gimnazjów, zmiana postawy programowej, a także głębsze prześledzenie i przedyskutowanie kwestii związanej z niedawnymi zmianami odnośnie szkolnych sklepików.

Za pierwsze zmiany pani Minister ma się zabrać jeszcze w grudniu 2015 roku.

W śląskich szkołach ruszył program „Mediacje rówieśnicze”, który ma na celu przekonywanie uczniów o tym, aby wszelki spory rozwiązywać polubownie. Jaki jest cel tego programu? Aby dziecko już od najmłodszych lat uczyło się rozwiązywać problemy.

Dzięki temu w przyszłości może spaść procent agresji w szkole.

Nadal trwa spór o katechezę w szkołach. Do Sejmu trafił projekt odnośnie niefinansowania lekcji religii ze środków publicznych. Wielu twierdzi nadal, ze religia do szkół jako przedmiot obowiązkowy została wprowadzona 25 lat temu i to niezgodnie z obowiązującym wtedy prawem.

W październiku doszło do kolejnych wystąpień nauczycieli w Warszawie, którzy domagają się podwyżek. Zaostrza się tym samym konflikt między nauczycielami, a rodzicami, którzy uważają również, że szkoła i nauczyciele nie dają od siebie tyle ile powinni, a ciągle chcą więcej.

Rodzice uskarżają się na to, że szkoły zamknięte są w wakacje, święta, nie można liczyć na dodatkową opiekę ani dodatkowe lekcje językowe. A wszystkiemu winna jest, według wielu osób, Karta Nauczyciela. Czy zostanie zniesiona? Nie ma jeszcze o tym żadnych informacji.