Dyrektor

Udało się uratować Szkołę Baletową w Poznaniu. Ministerstwo obiecało zapłacić za budynek 11,5 mln zł. Dyrektor szkoły dopiero po latach dowiedział się, że szkoła należy formalnie do Kościoła. Sprawa z różnymi po drodze wyrokami trwa już od 20 lat, jednak ostatecznie udało się przekonać kurię do sprzedaży. Budynek formalnie będzie własnością szkoły od stycznia 2017 roku.

Za pan brat z ekologią – każdy dyrektor szkoły chciałby, aby i również na dachu jego placówki zamontowano elektrownię fotowoltaiczną. Póki co tym osiągnięciem może pochwalić się dyrektor szkoły w Słupsku.

Doszło do tego dzięki pracom i rozmowom z Greenpeace.

Sygnał dla szkół – nadal obecny jest wśród młodzieży problem dręczenia. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 10 % uczniów pada ofiarą dręczenia, z czego 2% doświadcza tego codziennie. W jakich momentach? Np. pod nieobecnością nauczyciela w klasie podczas lekcji.

Dlatego też dyrektorzy szkół muszą dbać o szkolenia i dokształcanie nauczycieli w zakresie agresji i przemocy wśród młodzieży, aby nie popełniać błędów, które mogą mieć potem tragiczny finał.

Należy stosować się do zapisów ustawy o opiece nad uczniami – apeluje Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Szkoły nagminnie pozwalają, aby dzieci same opuszczały budynek szkolny.

Jednak wedle ustawy, nauczyciel nadal odpowiada za ucznia nawet jeśli ten opuścił szkołę w czasie, gdy miał przebywać w świetlicy. Szkoły zaś muszą wykreślić ze swojego regulaminu wszystkie zapisy niezgodne z ustawą.